joi, 21 februarie 2013

Legi, Axiome, Aforisme, Ipoteze.....

LEGEA FONDULUI FUNCIAR
Pămîntul e ca lumina: se distribuie, dar nu se împarte.
 

LEGEA LEGILOR MULTE
 
O reţea deasă de legi e pentru escroci ca plasa pentru acrobaţi.
 

IPOTEZA FUNAR
 
Maghiarul e un român stricat. Noi trebuie să-l reparăm..
 

TEORIA
DISTRIBUIRII SPAŢIULUI
 
a) Este loc sub soare pentru toată lumea.
b) Inutil, pentru că toată lumea vrea la umbră.
 

LEGEA CIOCOIRII
 
Un cap ridicat la putere devine pătrat.
 

DILEMA TÖKES
 
Îi dai ungurului dreptul, el vrea şi stîngul !
 

AXIOMA LIBERALĂ
 
Tot ce e de stat stă.
 

REGULAMENTUL ASTRONOMIC AL LUI ION DINCĂ TELEAGĂ
 
Orice mişcare de revoluţie care nu ascultă de nişte legi trebuie băgată la zdup.
 

CONSTANTA PRUTEANU
 
Toată lumea a tras: armata – în unii, securitatea – în alţii, justiţia – de timp, nomenclatura – foloase, poporul – nădejde.
 

TEOREMA NOSTALGICĂ
 
O dreaptă nu poate să fie paralelă cu o stîngă.
 

LEGEA PESIMISTĂ A TRANZIŢIEI
 
Drumul spre Mai Bine trece prin Foarte Prost şi se înfundă acolo.
 

LEGEA OPTIMISTĂ A TRANZIŢIEI
 
Drumul spre Mai Bine trece prin noi. Rămîn cicatricile.
 

LEGEA CEA MAI OPTIMISTĂ A TRANZIŢIEI (SOLUŢIA
FINALĂ)
 
Drumul spre Mai Bine trece prin noi. Rămîn ei.
 

LEGEA SIMPLĂ A CASELOR NAŢIONALIZATE
 
Cui are, nu i se va lua. Cui n-are, nu i se va da.
 

LEGE ELECTORALĂ
 
Urna scapă turma.
 

STRAVECHEA REGULĂ A INFORMATORULUI
 
Torna, torna, frate!
 

LEGEA SUPRAPUNERII
 
PE vremuri, voi. SUB vremuri, noi.
 

VECHEA LEGE PARLAMENTAR-GUVERNAMENTALĂ A LICHIDELOR, FLUIDELOR, VÎSCOASELOR ŞI LIPICIOASELOR
 
Dacă nu curge, pică. Cît curge, nu pică.
 

VARIANTA FOLCLORICĂ (PARDON!)
 
În legătură cu corupţia, multor factori de decizie li se corupe în 14.
 

LEGEA CIRCULAŢIEI
 
Drumul cel mai scurt între două gropi trece întotdeauna printr-o groapă.
 

LEGEA DE BAZĂ A LUI MURPHY, CU APLICAŢIE LA 1989
 
Orice începe bine, sfîrşeşte rău. Orice începe rău, sfîrşeşte şi mai rău.
 

AMENDAMENTUL PRUTEANU LA ENUNŢUL ANTERIOR
 
Nenorocirea e că pînă să ÎNCEAPĂ ceva, te ia naiba.
 

CONSTANTA PUTERII
sau PRINCIPIUL TITIREZULUI
 
Ca să rămîi în picioare, trebuie să fii învîrtit.
 

DECRETUL EMBLEMEI
 
Emblema vremurilor noi este secera şi ciolanul.
 

LEGEA LENEI UNIVERSALE
 
Nimic nu merita să... (CĂSCAT)
 

LEGEA PRIVATIZĂRII
 
Dacă din ceva scoţi ceva, te poate prinde; mai bine iei cu totul.
 

REGULA PARTIDELOR
 
Unde nu e cap, sunt multe aripi.
 

PROPORŢIONALITATEA NOSTALGICĂ
 
Înainte era bine. Înapoi era şi mai bine.
 

POSTULATUL OPORTUNISTULUI
 
Izmenirea e indispensabilă.
 

OBSERVAŢIA OPOZIŢIEI LA LEGEA GRAVITAŢIEI
 
“Toate lucrurile cad în jos”, dar, din păcate, nu se precizează CAND.
 

AXIOMA BEZNELOR
 
Viteza întunericului este riguros egală cu cea a luminii, cînd nu e chiar mai mare.

vineri, 11 ianuarie 2013

MODEL PLANGERE PENALA ABANDON DE FAMILIE

in cazul infractiuni de abandon de familie, prevazuta si sanctionata de art. 305 lit.b-c Codul penal, pentru neplata cu rea-credinta a pensiei de intretinere

joi, 14 iunie 2012

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII


 CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
         Nr. 1 din 15 .01.2011        

Incheiat intre:

1.S.C. ALPHA GRUP CONSTRUCT S.R.L. ,reprezentata de ……………………..in calitate de executant si

2. ASOCIATIA  DE PROPRIETARI din Str…………………………….. reprezentata de……………………….., in calitate de beneficiar.


              Lucrarile de zugravit si vopsitorie se executa la cele doua scari,a cite zece etaje fiecare (exclusiv parterul) in modalitatile si la pretul de 830 Lei  /etaj cuprinse in Deviz.

CLAUZE:
TERMEN DE GARANTIE
                Perioada de garantie este de 2 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii. Prestatorul nu mai raspunde de garantie in caz de distrugeri intentionate

TERMEN DE EXECUTIE
                Prestatorul se obliga sa execute lucrarea in timp de  30 zile de la semnarea contractului (in conditii de timp favorabil).
In caz contrar prestatorul va suporta penalizari de 0.3 % pentru fiecare zi de intirziere.

MODALITATE DE PLATA – 30% din valoare ,in termen de 5 zile de la inceperea lucrarilor.
Restul la finalizarea lucrarii pe fiecare scara prin ordin de plata
                      In caz contrar va suporta penalizari de 0.3 % pentru fiecare zi de intirziere.


RECEPTIA LUCRARII
            Receptia lucrarii va fi efectuata de beneficiar impreuna cu prestatorul.

Prezentul contract a fost incheiat azi______________ in doua exemplare,cite unul pentru fiecare parte.

.


BENEFICIAR                                              PRESTATOR
                                                                      EXECUTANTduminică, 22 aprilie 2012

NOTIFICARE - SOMATIE privind executare obligatiilor de plata; Ordonanta nr.5/2001 si O.U.G.nr.119/2007

    
                   NOTIFICARE


Catre: S.C.................................. S.A.. cu sediul in oras ................. ,str....................... nr.5, judetul Constanta , atribut social RO 1................., nr. de inregistrare Ia registruI comertului J__ /_____/_____ ,
Subscrisa S.C......................... S.R.L cu sediul in ...................... ,jud.Calarasi, inregistrata la Reg.Com.sub nr.............................,cod fiscal RO ........................, prin reprezentanti legali va notificam urmatoarele:
In conformitate cu O.U.G.nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea intirzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale si art.9 , din Contract ,va SOMAM ca in termen de 5(cinci) zile de la data primirii prezentei ,sa achitati suma 198 800,44 lei (RON), reprezentind contravaloarea cantitati de .................. livrata conf. Facturi nr.027 /07.08.2009, acceptata si semnata de reprezentantii societatii dvs.
Tergiversarile si amanarile repetate cu privire la plata facturi mai sus mentionate nu va onoreaza.
In cazul in care nu va ve-ti onora obligatiile contracuale ,vom fi nevoiti,cu regret ,sa initiem Procedura Somatiei de Plata in conf. cu Ordonanta nr.5/2001: O.U.G.nr.119/2007,ocazie cu care ve-ti suporta cheltuielile de judecata,penalizari,despagubiri, precum si dobinda legala prevazuta de O.U.G.nr.119/2007.
In inchiere ne afirmam speranta rezolvarii amiabile a incidentului de plata ce face obiectul prezentei notificari.
27.10.2009
S.C..............................S.R.L.