duminică, 28 noiembrie 2010

DIVORT ; CERERE RECONVENTIONALA


"MODEL CERERE RECONVENTIONALA "

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnatul ................................domiciliat in Bucuresti sect.3,
str. ..................................nr 18 in calitate de pirit in dosarul nr. .............../2010, formulez prezenta

CERERE RECONVENTIONALA

in contradictoriu cu actiunea de divort ,promovata de sotia mea
........................................................,domiciliata la aceeasi adresa ,urmind ca pe baza probelor ce
vor fi administrate ,dupa epuizarea demersurilor de impacare ,instanta sa hotaresca:

1.Desfacerea casatoriei din vina exclusiva a sotiei mele .

2.Incredintarea fetitei noastre ..................................,parintelui desemnat de ancheta sociala ,ca
avind capacitatea morala si materiala necesara cresteri si educarii.
..............................................................................................................................................
CERERE RECONVENTIONALA:.....................................